Gekozen is om de video’s via youtube te laten zien. Reden hiervoor is dat ieder platform dit ondersteunt.


Een 47-jarige man met een reanimatie buiten het ziekenhuis. Wat ziet u op het elektrocardiogram?

Auteur: Cyril Camaro, cardioloog


Figuur 1 – Elektrocardiogram van de ambulance dienst

Op het elektrocardiogram (figuur 1) ziet u een sinusritme. De stand van de elektrische hartas is normaal. De PQ-tijd meet 160 msec, de QRS-duur 100 msec. De QT-tijd 400 msec. De repolarisatie is abnormaal met ST-segment elevaties in afleidingen I, aVL en V6. Reciproke ST-segment depressies in afleidingen III en aVF. Het ECG past bij een anterolateraal myocardinfarct.

Figuur 2 – Elektrocardiogram bij aankomst

Sinusritme, intermediaire hartas, geleidingstijden binnen de norm. ST-segment elevaties in afleidingen I en aVL met reciproke depressie in III en aVF. Positieve criteria voor linkerventrikelhypertrofie.

Figuur 3 – Elektrocardiogram op de intensive care

Sinusritme, normale hartas, normale geleidingstijden, negatieve T-toppen I, aVL. Bifasische T-toppen  in afleidingen V1 en V2. Dit ECG past bij een evoluerend anterolateraal infarct.

Figuur 4 –  CT-hersenen met op de pijl

Dwarsdoorsnede CT hersenen. De rode pijl geeft aan dat er ook doorbraak van bloeding in het ventrikelsysteem is waar te nemen.