Gekozen is om de video’s via youtube te laten zien. Reden hiervoor is dat ieder platform dit ondersteunt.


Een 70-jarige vrouw met snel hartbonzen. Wat ziet u op het elektrocardiogram?

Auteur: Cyril Camaro, cardioloog


Figuur 1 – Elektrocardiogram bij opname

Regulair breed QRS-complex tachycardie met een frequentie van 210 slagen per minuut. De hartas is naar links gedraaid. Er zijn geen criteria voor een VT. Er is sprake van een SVT met aberrantie.

 

Figuur 2 – Brugada criteria voor ventrikeltachyardie (VT)

Figuur 3 – Elektrocardiogram na metoprolol toediening.

Deze toont een boezemflutter met 3 :1 voortgeleiding. Let op de fluttergolven / zaagtandpatroon in afleiding II

Figuur 4 –  Elektrocardiogram tijdens sinusritme