Intentieverklaring NVHVV NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) vinden elkaar op het gebied van de ontwikkeling van de kwaliteit van de cardiovasculaire zorg in Nederland en tekenden vandaag op het NVVC congres een intentieverklaring. Dit is de eerste stap om op termijn te komen tot een duurzame strategische samenwerking.
Doelstelling is om de cardiovasculaire zorg te optimaliseren en efficiënt gebruik te maken van elkaars expertise en middelen. Uitgangspunt is dat beide organisaties deskundig zijn in hun eigen zorgdomein en elkaar aanvullen waar nodig.
De identiteit van zowel de cardioloog als verpleegkundige blijft binnen het samenwerkingsverband behouden en de NVVC en NVHVV blijven dus als zelfstandige organisaties bestaan.