Nieuws NVHVV – november 2014

– Continuing Nursing Education 2015
– CarVasZ congres 2014
– Aankondiging Venticare 2015


Continuing Nursing Education 2015

Graag brengen wij u op de hoogte van het scholingsaanbod 2015, verzorgd door de NVHVV.

20 januari 2015

CNE Congenitale cardiologie
“Congenitale hartafwijkingen voor het leven”
Congenitale hartafwijkingen in de embryonale fase, op de X-thorax en de echo beelden
e
n bij de ziekte van Marfan (van prenatal tot post OK)
20 januari 2015 CNE Verpleegkundig Specialisten / Wetenschappelijk Onderzoek
“Hoe maak ik een wetenschappelijke poster?”
10 februari 2015 CNE Interventie cardiologie en CNE Acute Cardiale Zorg
“Acuut coronair syndroom (ACS), zorg voor het hart in de acute fase”
Klinisch redeneren bij nieuwe ontwikkelingen; een interactief programma
10 maart 2015 CNE Atriumfibrilleren en CNE ICD begeleiders en Elektrofysiologie
“Atriumfibrilleren anno 2015”
24 maart 2015 CNE Vasculaire Zorg
“Trombose, een bloedstollend probleem”
24 maart 2015 CNE Thoraxchirurgie
“Van A naar Beter in de hartchirurgie – Stapsgewijs door het hart”
21 april 2015 CNE Hartfalen en CNE Hartrevalidatie
“Het falend hart in beweging”
15 september 2015 CNE Vasculaire Zorg
“Vasculaire zorg; de juiste zorg op de juiste plaats”
15 september 2015

CNE Gender
“Gender”

De CNE’s worden georganiseerd door de NVHVV-werkgroepen en zij worden hierbij ondersteund door het NVHVV-bureau. De kosten voor deelname aan een CNE bedragen voor NVHVV-leden slechts € 58,-, niet-leden betalen € 117,-, waarmee ze een eenjarig lidmaatschap van de NVHVV aangaan. Dit lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar. Men kan daarna kiezen voor een regulier lidmaatschap.

Ga voor meer informatie en aanmeldingsformulieren naar onze website www.nvhvv.nl/scholing.


CarVasZ congres – 21 november 2014

Zoals u wellicht niet is ontgaan, organiseren wij in 2014 wederom ons jaarlijkse cardiovasculair symposium met een zeer uitgebreid programma van verschillende niveaus. CarVasZ 2014 heeft als thema ‘Snel, sneller, snelst. Complexe zorg in de hoogste versnelling!

De inhoud van het congres is een weerspiegeling van de hedendaagse cardiovasculaire zorg in de hoogste versnelling. Zoals u weet, wordt de zorg complexer, verwachtingen zijn hoog gespannen en processen moeten sneller. Terwijl het in de patiëntenzorg juist van groot belang is om tijd te nemen voor de patiënt, te luisteren naar zijn verhaal om vervolgens invulling te kunnen geven aan gezamenlijke besluitvorming. In dit proces speelt de verpleegkundige of verpleegkundig specialist een uitermate belangrijke rol, onder andere in de coördinatie van zorg.

Uiteraard verwijst de titel ook naar de geavanceerde technieken die heden ten dage ingezet worden in de cardiovasculaire zorg, waarmee sneller geïntervenieerd kan worden en waardoor ernstige schade of overlijden in bepaalde gevallen voorkomen kan worden.

Verloting mini-Ipads tijdens CarVasZ
Onder de aanwezige NVHVV-leden die een automatische incasso hebben of die gedurende CarVasZ een machtiging tot automatische incasso afgeven, worden een mini-Ipad en 6 entreebewijzen voor een CNE naar keuze in 2015 verloot.

Onder de niet NVHVV-leden die tijdens CarVasZ besluiten om lid te worden en een machtiging tot automatische incasso afgeven, zullen een mini-Ipad en 2 entreebewijzen voor een CNE naar keuze in 2015 verloot worden.

Verder presenteren wij ons jubileumboek waarin diverse prominente deskundigen hun interpretatie geven van casussen aan de hand van ECG’s!

Ga voor meer informatie, het programma en de inschrijflink naar de website van de NVHVV en schrijf je in!


Aankondiging Venticare 2015

Venticare 2015 wordt georganiseerd op 4 en 5 juni 2015. De programmacommissie heeft een start gemaakt met het programma voor Venticare 2015. De werkgroep Acute Cardiale Zorg van de NVHVV draagt dit jaar actief bij aan het invullen van het programma.

Zie voor meer informatie: www.venticare.nl.