Nieuwsbrief week 51-2014 NVHVV

Nieuwsbrief NVHVV – week 51-2014

  • 20 januari 2015: CNE Congenitale Cardiologie: Hartafwijkingen
  • 20 januari 2015: CNE VS/WO: Wetenschappelijke poster
  • Totaaloverzicht aanbod CNE 2015
  • Vacature werkgroep Vasculaire Zorg

20 januari 2015: CNE Congenitale Cardiologie
“Congenitale hartafwijkingen voor het leven”

Congenitale hartafwijkingen in de embryonale fase, op de X-thorax en de echo beelden en bij de ziekte van Marfan (van prenatal tot post OK).

Het ontstaan van een aangeboren hartafwijking in utero en de daarbij behorende prenatale diagnostiek worden behandeld. Daarnaast zullen in het ochtendprogramma alle congenitale hartafwijkingen interactief behandeld worden aan de hand van echo en röntgenbeelden.

In het middag programma zal het Marfan syndroom en de relatie met aangeboren hartafwijkingen besproken worden. Daarbij komen thoracaal chirurgische mogelijkheden en dilemma’s bij een kinderwens aan de orde. Ook zal de patiëntenvereniging Contactgroep Marfan Nederland (CMN) aanwezig zijn om te vertellen over de gevolgen van het Marfan syndroom voor een patiënt en zijn naasten.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.


20 januari 2015: CNE Verpleegkundig Specialisten /
Wetenschappelijk Onderzoek
“Hoe maak ik een Wetenschappelijke poster?”

Hierbij attenderen we jullie op de CNE “Hoe maak ik een Wetenschappelijke poster?” die georganiseerd wordt op dinsdag 20 januari 2015. Deze bijscholingscursus georganiseerd door de expertgroep Verpleegkundig Specialisten (VS) en de werkgroep wetenschappelijk onderzoek (WO) van de NVHVV.

Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een essentieel onderdeel van de CANMEDS rollen van de verpleegkundig specialist. Praktijkgericht onderzoek heeft als doel kennis te genereren voor het professionele handelen van verpleegkundig specialisten en artsen. Het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een manier om evidence based handelen van verpleegkundig specialisten uit te breiden.

Voor veel congressen worden verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij projecten op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek uitgenodigd om van hun onderzoek een abstract in te dienen en een posterpresentatie aan te leveren. Een posterpresentatie is een mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te presenteren en eventueel met belangstellenden te bespreken. Het maken van zo’n wetenschappelijke poster is de eerste keer niet eenvoudig. Hoe doe je dat nu, wat is een goede opbouw. Hoe zorgt u ervoor dat uw poster opvalt en waar hoort welke tekst te staan. Kortom in deze cursus leert u aan welke eisen zo’n poster moet voldoen!

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.


Continuing Nursing Education 2015

Graag brengen wij u op de hoogte van het scholingsaanbod 2015, verzorgd door de NVHVV.

20 januari 2015 – CNE Congenitale cardiologie
“Congenitale hartafwijkingen voor het leven”

20 januari 2015 – CNE Verpleegkundig Specialisten / Wetenschappelijk Onderzoek
“Hoe maak ik een wetenschappelijke poster?”

10 februari 2015 – CNE Interventie cardiologie en CNE Acute Cardiale Zorg
“Acuut coronair syndroom (ACS), zorg voor het hart in de acute fase”

10 maart 2015 – CNE Atriumfibrilleren en CNE ICD begeleiders en Elektrofysiologie
“Atriumfibrilleren anno 2015”

24 maart 2015 – CNE Vasculaire Zorg
“Trombose, een bloedstollend probleem”

24 maart 2015 – CNE Thoraxchirurgie
“Van A naar Beter in de hartchirurgie – Stapsgewijs door het hart”

21 april 2015 – CNE Hartfalen en CNE Hartrevalidatie
“Het falend hart in beweging”

15 september 2015 – CNE Vasculaire Zorg
“Vasculaire zorg; de juiste zorg op de juiste plaats”

15 september 2015 – CNE Gender
“Gender”

De CNE’s worden georganiseerd door de NVHVV-werkgroepen en zij worden hierbij ondersteund door het NVHVV-bureau. De kosten voor deelname aan een CNE bedragen voor NVHVV-leden slechts € 58,-, niet-leden betalen € 117,-, waarmee ze een eenjarig lidmaatschap van de NVHVV aangaan. Dit lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar. Men kan daarna kiezen voor een regulier lidmaatschap.

Ga voor meer informatie en aanmeldingsformulieren naar onze website www.nvhvv.nl/scholing.


Vacature werkgroep Vasculaire Zorg

Wij zoeken jou !

Ben jij betrokken bij de patiënt met hart- en vaatziekten, houd jij je dagelijks bezig met cardiovasculair risicomanagement en wil je je bezig houden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van de vasculaire zorg dan is wellicht een lidmaatschap van de vasculaire werkgroep iets voor jou.

Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, ervaring op te doen in het organiseren van scholingen en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen.

Wat kost het je? We houden 3 vergaderingen per jaar in Utrecht en een telefonische vergadering. Daarnaast vragen we je inzet voor het organiseren van symposia en scholingen en op verzoek word je gevraagd mee te denken in de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en notities ten aanzien van cardiovasculaire zorg.  Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 2 a 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE`s en CARVASZ, reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met de werkgroepvoorzitter Corien Flint:c.flint@umcutrecht.nl.


De NVHVV wenst u fijne feestdagen en een mooi 2015 toe.
We hopen u te mogen verwelkomen tijdens een van onze bijeenkomsten in 2015.