NOS: Hartcentra hebben last van verpleegkundigentekort

De NVHVV heeft gisteren een rapport van het NOS Journaal ontvangen, waarin zij op de afdelingen Hartbewaking en Hartkatheterisatie een tekort aan Cardiac Care  verpleegkundigen (CCV) hebben geconstateerd. Het NVHVV bestuur is gevraagd hier vandaag op te reageren. In verband met de vakantie van de voorzitter zal namens het bestuur Sander van Gisbergen hierop ingaan. In het NOS journaal van 18:00 en 20:00 uur en via Radio 1 Langs de Lijn (18:00-18:30) zal hier aandacht aan worden besteed (link naar NOS-bericht: https://nos.nl/artikel/2131168-hartcentra-hebben-last-van-verpleegkundigentekort.html.

De NVHVV heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verkrijgen van de CZO-erkenning voor de Cardiac Care opleiding. De NVHVV participeert in de CZO-werkgroep. Gedurende het CZO-erkenningstraject (2009-2012) heeft de NVHVV de noodzaak voor subsidie voor de CCV-opleiding bepleit. In 2015 heeft de NVHVV, samen met NU’91 opnieuw de subsidie en daarnaast de noodzaak tot opleiden onder de aandacht gebracht van alle politieke partijen, vertegenwoordigd in de vaste Kamercommissie.

De beslissing over de hoeveelheid verpleegkundigen in een CCV-opleiding wordt per instelling genomen. De NVHVV heeft in een eerste reactie aangegeven dat de doorstroom naar andere verpleegkundige specialisaties een oorzaak lijkt te zijn. Daarnaast ervaren Cardiac Care verpleegkundigen in de praktijk veel druk, aangezien zij gedurende hun werkzaamheden hun nieuwe collega moeten opleiden.

Door het tekort aan Cardiac Care verpleegkundigen wordt een vacature veelal opgevuld door een verpleegkundige in de CCV-opleiding. Er kan, door het ontbreken van subsidie, niet geanticipeerd worden op het natuurlijk verloop of de doorstroom in de instellingen naar andere specialisaties.

De NVHVV wil graag met stakeholders gezamenlijk bijdragen aan een oplossing voor het geconstateerde tekort. Hiervoor wil zij graag in gesprek over subsidie met het CZO en het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De NVHVV heeft als voornemen om samen met stakeholders tot een richtlijn te komen over de personele inzet op de afdelingen Hartbewaking en Hartkatheterisatie. De richtlijn zou kunnen bijdragen aan een reële inschatting van de huidige en de te verwachten tekorten. De NVHVV stelt hiervoor haar kennis en expertise beschikbaar vanuit haar landelijke werkgroepen Acute Cardiale Zorg en Interventielaboranten.

De NVHVV verwacht dat zowel de toenemende vergrijzing als de toename aan cardiologische behandelmogelijkheden in Nederland het tekort aan Cardiac Care verpleegkundigen zal doen stijgen.

De NVHVV is blij met het rapport en vindt dat het geconstateerde tekort aan een nadere analyse onderworpen dient te worden. De NVHVV wil hierin de mening van haar achterban horen!

Graag doen wij bij u dan ook een uitvraag over het tekort aan Cardiac Care verpleegkundigen. Signaleert u een tekort in uw instelling? Kunt u aan ons aangeven wat de oorzaken volgens u zijn? Heeft u wellicht oplossingen voor het geconstateerde tekort? Mail ons dan: toekomst@nvhvv.nl.