Oproep VS – Invullen onderzoek Wet BIG

Beste verpleegkundig specialisten,

Hieronder een oproep m.b.t. het Evaluatieonderzoek Art 36 a Wet Big.

Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk ingevulde onderzoeken ontvangen worden. Dus hierbij willen we jullie verzoeken om het onderzoek in te invullen ook als je geen cardioversie of andere handelingen doet. Het is nog geen 2 minuten, dus moet te doen zijn. Indien je het onderzoek al ingevuld hebt, dan hoeft het niet nogmaals ingevuld te worden.


OPROEP: Het aanvullend onderzoek op het Evaluatieonderzoek Art.36a Wet BIG gaat van start!

Beste Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant,

Op basis van de aanbevelingen uit het onlangs aan de Minister van VWS overhandigde rapport “VoorBIGhouden” neemt de Minister maatregelen om de tijdelijke zelfstandige bevoegdheid voor verpleegkundig specialisten en physician assistants om een aantal voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren, om te zetten in een definitieve. Voor cardioversie, defibrillatie en endoscopie, waren echter te weinig data beschikbaar en kon het onderzoek (nog) geen uitsluitsel geven over de effectiviteit en doelmatigheid van het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid. Vooralsnog wordt de zelfstandige bevoegdheid voor deze handelingen dus niet gecontinueerd!

In opdracht van de beroepsverenigingen V&VN VS en NAPA voeren dezelfde onderzoekers van het MaastrichtUMC+ o.l.v. Prof. Bert Vrijhoef, een aanvullend onderzoek uit, om ook over deze handelingen aanbevelingen te kunnen doen, die de Minister kunnen ondersteunen in haar verdere besluitvorming.

Het is uiterst belangrijk dat een hoge respons wordt bereikt en zo voldoende data worden verzameld.

We hebben 2 vragen:.

 1. We verzoeken alle geregistreerde VSen en gediplomeerde PAs deel te nemen aan een korte vragenlijst, de quickscan. De tijdsinvestering is minimaal, het invullen zal slechts 2 minuten duren. Ook VSen en PAs die geen cardioversie/defibrillatie/endoscopie verrichten, verzoeken wij met klem deze quickscan in te vullen. De resultaten van de quickscan onder alle VSen/PAs zijn nodig om de resultaten van een uitgebreidere vragenlijst (zie 2)  in het juiste perspectief te kunnen plaatsen.

  Dus ook al voert u zelf geen cardioversie/defibrillatie/endoscopie uit, vul toch de quickscan in, misschien niet direct voor uzelf maar wel voor uw collega’s VSen/PAs, die hun zelfstandige bevoegdheid voor deze handelingen graag verlengd zien worden!

  De link naar de quickscan is:
  https://nl.surveymonkey.com/r/Quickscan_Aanvullend_onderzoek_Art36a_WetBIG_VSPA
  (Let  als u het adres in uw browser overtypt op de underscores:
  https://nl.surveymonkey.com/r/Quickscan_Aanvullend_onderzoek_Art36a_WetBIG_VSPA)

  Waarschijnlijk zal deze oproep u via verschillende kanalen bereiken, wij vragen u echter de quickscan slechts 1x in te vullen!

 2. Respondenten die wel cardioversie/defibrillatie/endoscopie verrichten, worden na het invullen van de quickscan (zie 1) gevraagd een uitgebreidere vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Daarnaast verzoeken wij deze respondenten (indien mogelijk) ook maximaal 2 artsen, met wie samengewerkt wordt, te benaderen om ook een digitale vragenlijst in te vullen.

Het invullen van de vragenlijsten kan tot uiterlijk 22 mei 2016.

Bij vragen over het aanvullend onderzoek (of het Evaluatieonderzoek Art.36a Wet BIG) kunt u contact opnemen met Nicole Castro (onderzoeksassistente) of Daisy De Bruijn (onderzoeker) van het Maastricht UMC+, Patiënt en Zorg via onderzoek.wetbig@mumc.nl.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. Bert Vrijhoef, projectleider
Mw. Drs. Daisy De Bruijn-Geraets, onderzoeker