Rapport Pijn op de Borst

Recent is het definitieve rapport Verbetersignalement Pijn op de Borst gepubliceerd. De analyse en afspraken over verbeteracties voor het zorgtraject van patiënten met ‘pijn op de borst’ kwamen ook dankzij een bijdrage van de NVHVV aan het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut Nederland tot stand.

Klik hier voor het definitieve rapport.