Reminder: Onderzoek gebruik guidelines CCNAP

Onderzoek naar gebruik guidelines door CCNAP

De National Society Committee van de CCNAP heeft hard gewerkt om een survey onder verpleegkundigen (in brede zin van het woord) in Europa te ontwikkelen. Doel van deze survey is om te inventariseren in welke mate de guidelines gebruikt worden door verpleegkundigen, wat beïnvloedende factoren en barrières zijn t.a.v. betrokkenheid bij of gebruik van de guidelines. Via onderstaande link is de survey te benaderen en in te vullen. Nadere informatie via deze brief.

CCNAP questionnaire on Guidelines Implementation: https://www.eorp.org/questionnaires/CCNAP/News.aspx