Richtlijnen abstract en presentatie CarVasZ 2023

Heb je een onderzoek, kwaliteitsverbeterproject of afstudeerproject uitgevoerd en wil je de resultaten delen met collega’s, dan nodigt de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek je uit om een samenvatting (abstract) in te sturen. Uit de inzendingen kiezen we vijf auteurs die een presentatie mogen geven tijdens de abstract sessie op CarVasZ 2023.

Richtlijnen abstract en presentatie CarVasZ-congres 2023 Van ’harte’ beterschap.

Abstract opmaak

Een abstract dient aan de volgende richtlijnen te voldoen:

 • maximaal 400 woorden;
 • geen literatuurverwijzingen;
 • één tabel of figuur is toegestaan;
 • hanteer de volgende indeling:
  • doel/achtergrond
  • methodiek
  • resultaten
  • conclusie
 • auteurs:
  • vermeld namen en initialen
  • instelling(en)
  • correspondentieadres

Criteria

 • Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de NVHVV;
 • Beoordelingscriteria zijn:
  • innovatief karakter
  • relevantie voor de praktijk
  • gehanteerde methodiek
  • wetenschappelijke onderbouwing
  • wijze van schriftelijke presentatie
 • De commissie kan je tips ter verbetering van het abstract geven.

Presentatie

De auteurs van de vijf beste abstracts worden uitgenodigd voor een presentatie van maximaal 10 minuten: 8 minuten presentatie en 2 minuten voor vragen van de toehoorders. Vertel tijdens de presentatie wat je onderzocht hebt of om welk kwaliteitsverbeteringsproject het gaat en geef een korte toelichting op de procedure, de resultaten en de implicaties voor de praktijk. Het advies is om hier maximaal 10 dia’s voor te gebruiken.

Twijfel je, of heb je tips nodig bij het schrijven, mail dan naar A.H.Brunsveld-Reinders@lumc.nl

Insturen graag vóór 1 september 2023, naar info@carvasz.nl. Uiterlijk 25 september hoor je of je abstract is geaccepteerd.