Uitstel herregistratie kwaliteitsregister NVHVV

Aanpassing regeling Kwaliteitsregister NVHVV in verband met Covid-19 pandemie

Het coronavirus heeft een enorme impact op de gezondheidszorg in Nederland en daarmee ook voor verpleegkundigen. Niet alleen voor wat betreft de werkdruk en werkzaamheden, ook het (mogelijk) niet meer kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de (her)registratie in het kwaliteitsregister van de NVHVV. Om die reden heeft het bestuur van de NVHVV besloten om tot 1 september op te schorten. Met andere woorden, wanneer de registratieperiode tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 afloopt en u niet aan de gestelde eisen hebt voldaan wordt u niet uitgeschreven. U krijgt dan tot 1 maart 2021 de tijd om alsnog aan de eisen te voldoen.

Omdat het kunnen volgen van scholingen en congressen ook na 1 september nog onzeker is, zal eerst afgewacht worden wat hierover besloten wordt. Te zijner tijd, in het najaar, komen we hierop terug.

Mede namens het bestuur van de NVHVV
Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister NVHVV