Beroepscompetentieprofiel H&V-verpleegkundige

De NVHVV heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw beroepscompetentieprofiel voor de Hart- en Vaatverpleegkundigen. Deze is nu gereed en te downloaden van onze website.

September 2017