Voorzitterschap NVHVV

Beste leden van de NVHVV, samenwerkingspartijen en anderen,

Hierbij laten we u weten dat in de Algemene Ledenvergadering van 11 december jl. mevrouw Gerlinde Mulder, vicevoorzitter van de NVHVV, is gekozen tot voorzitter van de vereniging. Het bestuur wenst Gerlinde veel succes en plezier in haar nieuwe functie.

Tevens bedanken we de (statutair) afgetreden voorzitter Patricia Ninaber. Wij wensen haar veel succes toe in haar verdere loopbaan.

Namens het bestuur van de NVHVV
Marja Nierop, penningmeester