Wiek van der Gilst Samenwerkingsprijs

Samenwerken is van groot belang om de cardiovasculaire ziektelast terug te dringen. We hebben elkaar nodig om nieuwe kennis op te doen en toe te passen. Om bijzondere samenwerkingen in het zonnetje te zetten, reikt de Dutch CardioVascular Alliance jaarlijks de Wiek van Gilst Samenwerkingsprijs uit.

Wie verdient volgens jou deze prijs? Je kunt een suggestie(s) voor een nominatie bij ons indienen tot woensdag 28 februari. Dit kan worden gemaild naar secretariaat@nvhvv.nl.

Wat hebben wij nodig:

 • Titel initiatief
 • Naam initiatiefnemer(s)
 • Functie(s) initiatiefnemer(s)
 • Organisatie
 • Toelichting op het initiatief: wat houdt het initiatief in, wie zijn er bij betrokken, welk doel heeft het initiatief etc.; maximaal 300 woorden

Over de Wiek van Gilst Samenwerkingsprijs

Doel van deze prijs

 • Het bevorderen van samenwerking in brede zin binnen het cardiovasculaire domein, waarbij de samenwerking bijdraagt aan het verminderen van de cardiovasculaire ziektelast.
 • Het uitspreken van waardering voor of aanmoedigen van de initiatiefnemers van bijzondere samenwerkingsprojecten binnen de DCVA.
 • Het verder stimuleren van de reeds bestaande samenwerking en het initiëren van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Voorwaarden en budget

 • Projecten/persoon/personen/organisaties die in aanmerking komen, dragen door een bijzondere samenwerking bij aan de ambities van de DCVA, waarbij opengelaten wordt wanneer het samenwerkingsverband is opgestart dan wel in welke fase het initiatief zich bevindt. Het project is een bron van inspiratie voor anderen in het cardiovasculaire veld om samenwerking te omarmen als krachtig middel voor positieve verandering.
 • Voorbeelden ter illustratie: succesvolle manieren van werken tussen de verschillende lijnen van de zorg of inrichting van de zorg, ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen of zorgstandaarden, betrekken van burgers of patiënten bij inrichten zorg of doen van onderzoek, ontwikkeling van producten, apparaten of hulpmiddelen.
 • Bij de prijs hoort een bedrag van €10.000, te besteden aan stimulering van netwerk, samenwerking (bijvoorbeeld een bijeenkomst of mini symposium), bevorderen van bestaande samenwerking of nieuwe samenwerkingen stimuleren. De initiatieven beschrijven in hun nominatie met een concreet voorstel hoe hun plannen een bijdrage leveren aan deze doelen en hoe dit financieel wordt ingevuld.

Werkwijze en selectie

 • Alle partners van de DCVA kunnen initiatieven nomineren.
 • Door de DCVA is een commissie ingesteld. Deze commissie zal net als vorig jaar uit de aangedragen initiatieven een top 3 samenstellen en vervolgens de winnaar kiezen.
 • De prijs wordt uitgereikt tijdens het DCVA/NLHI congres op 20 en 21 juni 2024. Alle partners van de DCVA en de genomineerden zijn van harte welkom om daar aanwezig te zijn. De top 3 zal van tevoren geïnformeerd worden, en er wordt op gerekend dat een vertegenwoordiger op het congres aanwezig is.