Welkom op de webpagina van de werkgroep Cardio Thoracale Chirurgie

Samenwerken – Uitwisselen – Delen – Organiseren


 

Doel en missie

  • Netwerkfunctie en informatiepunt voor thoraxchirurgische verpleegkundigen en andere belangstellenden
  • Het volgen en delen van de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van thoraxchirurgie en een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de thoraxchirurgie door het delen van kennis en vaardigheden ten aanzien van de Cardio-thoracale chirurgische patiënt
  • Uitdragen van gedachtegoed rondom ketenzorg binnen de thoraxchirurgie
  • Het streven naar een eenduidige zorgverlening voor de thoraxchirurgische patiënt


Activiteiten

  • Contact onderhouden met de contactpersonen in de 16 thoraxchirurgische centra
  • Voortdurende profilering van de werkgroep in Nederland
  • Bijdrage aan congressessies op CARVASZ congres op het gebied van de thoraxchirurgie
  • Organiseren van de CNE ("continuing nursing education") dag voor Cardio-thoracale chirurgie verpleegkundigen
  • Vervaardigen van een competentieprofiel / CZO geaccrediteerde verpleegkundige specialisatie voor de cardio-thoracale chirurgie verpleegkundigen in Nederland en het onderhouden van contacten met de verpleegkundig afdelingshoofden cardio-thoracale chirurgie van Nederland ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie hiervan
  • Bijdrage leveren aan (en het stimuleren tot) artikelen in Cordiaal, het vakblad van de NVHVV


De concrete activiteiten voor het jaar 2018

Komend jaar wil de werkgroep zich richten op het bereiken van de achterban. Zo zal er naast de reguliere activiteiten aandacht uitgaan naar het aansluiten bij het thorax chirurgisch netwerk door middel van het landelijk overleg (tweejaarlijks) en wordt er actief gezocht naar nieuwe leden om zo het netwerk compleet te maken. Daarnaast zal een tweetal werkgroepleden zich richten op het verder vormgeven van de website(pagina), waar actuele informatie, artikelen en blogs gepubliceerd zullen gaan worden. Ten slotte wordt er gewerkt aan het vervaardigen van een competentieprofiel / CZO geaccrediteerde verpleegkundige specialisatie voor de cardio-thoracale chirurgie verpleegkundigen in Nederland.

Aangesloten leden/ziekenhuizen

Guus Wijfjes St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Mirjam Kamphorst-Kolkman Radboud UMC, Nijmegen
Melissa Mookhoek Haga Ziekenhuis, Den Haag
Martin Zwaard-van Ardenne Erasmus MC, Rotterdam
Esther Hooikammer UMCG, Groningen
Patricia Valdes-Mooibroek AMC, Amsterdam
Tom van Dijk Isala Ziekenhuis, Zwolle
Anne-Sophie Landwaart St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Michelle Koeman OLVG, Amsterdam
Joyce Loete St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Stefanie van Oostrum AMC, Amsterdam

 

Contact met de werkgroep

Vragen voor de werkgroep of een vraag aan een van de werkgroepleden?
Input voor de (eerstvolgende) vergadering?
Lid worden van de werkgroep?

Neem contact met ons op!

Guus Wijfjes - voorzitter: g.wijfjes@antoniusziekenhuis.nl
Mirjam Kamphorst – Kolkman – secretaris: Miriam.Kamphorst-Kolkman@radboudumc.nl