Hartfalen


 

Hartfalen is een ernstig en complex syndroom, waarbij de kwaliteit van leven van patiënten sterk kan verminderen. Daarnaast hebben patiënten met hartfalen vaak andere cardiale pathologie die behandeld of gemonitord moet worden (bijv. kleplijden, ischemisch coronairlijden) en/of comorbiditeiten (bijv. hypertensie, COPD, diabetes, nierfunctiestoornissen, cognitieve stoornissen).

Binnen de hartfalenzorg in Nederland zijn er veel ontwikkelingen gaande zowel op organisatorisch als wetenschappelijk gebied. Op organisatorisch gebied loopt bijvoorbeeld het Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) Connect hartfalen project. Het project heeft als doel het optimaliseren van de transmurale hartfalenzorg in Nederland (www.nvvcconnect.nl/hartfalen).

Missie

Deskundigheidsbevordering voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten die patiënten met hartfalen behandelen, begeleiden, coachen en/of verplegen. Hierbij worden de nieuwste inzichten, richtlijnen en vakinhoudelijke informatie gericht op hartfalen en gerelateerde onderwerpen aangereikt. 

Doel

 • De werkgroep wil een netwerk en informatiepunt zijn voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met het aandachtsgebied hartfalen;
 • Het bevorderen van de deskundigheid van (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hartfalen;
 • Signaleren van recente ontwikkelingen en (verpleegkundige) innovaties op het gebied van hartfalen en hierop anticiperen;
 • Professionalisering van de beroepsgroep door middel van het organiseren van educatie.
   

Activiteiten

 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden;
 • De werkgroep vergadert 5 keer per jaar;
 • De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere door:
  • Participatie in CarVasZ
  • Betrokkenheid bij vaststelling van het programma van de Nationale Hartfalendag (georganiseerd door NVVC)
  • Het met andere NVHVV werkgroepen organiseren van een Continuing Nursing Education (CNE) op het gebied van hartfalen en aan hartfalen gerelateerde onderwerpen
  • Het schrijven van artikelen in Cordiaal
  • Participatie in het herzien of ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van hartfalen
  • Participatie in het NVVC Connect hartfalen project
  • Participatie in de werkgroep beroepscompetentieprofiel hart- en vaatverpleegkundige
 • De werkgroep participeert in de redactieraad van Cordiaal
 • De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep hartfalen op de NVHVV-website
 • De werkgroep onderhoudt contact met patiëntenvereniging Harteraad, diagnosegroep hartfalen, cardiomyopathie en hartkleppen (HCH) en andere organisaties zoals de Long Alliantie Nederland (LAN)
   

Leden

Marlies Niesing                          

Voorzitter
Nationale Hartfalendag
NVVC Connect hartfalen
Ontwikkeling richtlijn organisatie
intramurale hartfalenzorg

Verpleegkundig specialist hartfalen 
Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp

Dian Pruijsers

Penningmeester
CNE
NVVC Connect hartfalen

Verpleegkundig specialist cardiologie
Deventer Ziekenhuis, Deventer

Marjan Aertsen

Congressen
NVVC Connect hartfalen
Beroepscompetentieprofiel h&v-vpk
Aandachtsgebied: palliatieve zorg
Ontwikkeling richtlijn organisatie
intramurale hartfalenzorg

Verpleegkundig specialist hartfalen
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Chantal de Bakker

Congressen
Aandachtsgebied: Steunharten
Mechanical Circulatory Support/Left

Ventricular Assist Device (LVAD)

Verpleegkundig specialist LVAD
Erasmus MC Rotterdam

Tonny Jongen

Cordiaal
Klinische lessen palliatieve zorg
Aandachtsgebied: palliatieve zorg, thuiszorg

Hartfalenverpleegkundige
Laurens thuiszorg, Rotterdam

Caroline Wulffraat

Cordiaal
Aandachtsgebied: palliatieve zorg

Verpleegkundig specialist cardiologie
IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Annet Holtland

Klankbord
Aandachtsgebied: thuiszorg, regionale transmurale hartfalenzorg

Gespecialiseerd hartfalen- en CVRM verpleegkundige, Cordaan thuiszorg, Amsterdam
 
Lian Dievelaar

Klankbord
Aandachtsgebied klinische zorg, CCU

Gespecialiseerd verpleegkundige CCU/EHH
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met:
Marlies Niesing: mlniesing@alrijne.nl