Voorzitterschap NVHVV

Beste leden van de NVHVV, samenwerkingspartijen en anderen, Hierbij laten we u weten dat in de Algemene Ledenvergadering van 11 december jl. mevrouw Gerlinde Mulder, vicevoorzitter van de NVHVV, is…

Lees verder Voorzitterschap NVHVV

Oproep deelname evaluatieonderzoek Wet BIG VH!

In opdracht van het ministerie van VWS vindt momenteel een evaluatieonderzoek plaats naar de noodzaak om een zelfstandige bevoegdheid voor een aantal voorbehouden handelingen toe te kennen aan de Bachelor…

Lees verder Oproep deelname evaluatieonderzoek Wet BIG VH!

Contact minister Bruins overgangsregeling Wet BIG II

Op 28 augustus jl. heeft de NVHVV aan de minister aangeboden om mee te denken over de functiedifferentiatie. Hieronder het aanbod en de reactie. Aanbod NVHVV Aan: Minister voor Medische…

Lees verder Contact minister Bruins overgangsregeling Wet BIG II

Wet BIG 2 en de overgangsregeling 

De NVHVV heeft samen met de Hogeschool Utrecht de afgestudeerden van de post hbo-opleiding Hart- en Vaatverpleegkundige voorgedragen aan de Toetsingscommissie Meurs om in aanmerking te komen voor de titel van…

Lees verder Wet BIG 2 en de overgangsregeling 

Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK gereed en online beschikbaar

Het nieuwe Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering en de ALV 19 juni jl. Het bestuur van de NVHVV wil de auteurs van het Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK hartelijk bedanken…

Lees verder Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK gereed en online beschikbaar