Rapport Pijn op de Borst

Recent is het definitieve rapport Verbetersignalement Pijn op de Borst gepubliceerd. De analyse en afspraken over verbeteracties voor het zorgtraject van patiënten met ‘pijn op de borst’ kwamen ook dankzij een…

Lees verder Rapport Pijn op de Borst

Beroepscompetentieprofiel H&V-verpleegkundige

De NVHVV heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw beroepscompetentieprofiel voor de Hart- en Vaatverpleegkundigen. Deze is nu gereed en te downloaden van onze website. September 2017  

Lees verder Beroepscompetentieprofiel H&V-verpleegkundige

Artsen zonder grenzen

Artsen zonder grenzen vraagt steun medici voor veilige zorg in conflictgebieden. Ondertekent u ook deze petitie? www.artsenzondergrenzenpetitie.nl/ Brief

Lees verder Artsen zonder grenzen