Contact minister Bruins overgangsregeling Wet BIG II

Op 28 augustus jl. heeft de NVHVV aan de minister aangeboden om mee te denken over de functiedifferentiatie. Hieronder het aanbod en de reactie.


Aanbod NVHVV

Aan: Minister voor Medische Zorg en Sport <ministerbruins@minvws.nl>
Onderwerp: Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen en de Wet BIG II

Hooggeachte heer Bruins, geachte minister,

Onder de leden van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) is ook onrust ontstaan omtrent de overgangsregeling Wet BIG II. De verpleegkundigen vrezen dat door de invoering van de Wet BIG II, de invulling en uitvoering van hun huidige taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de hart- en vaatzorg onder druk komen te staan en dat dit uiteindelijk effect heeft op de kwaliteit en continuïteit van de zorg.

De NVHVV is een zelfstandige beroepsvereniging naast de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Graag wil de NVHVV meedenken over de invulling en uitvoering van de functiedifferentiatie mbo-hbo waarbij verpleegkundigen worden ingezet op taken en deskundigheid waarvoor ze zijn opgeleid en competent zijn.

Met vriendelijke groet,

Patricia Ninaber MANP
Voorzitter NVHVV


Reactie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van: postbusbig2 <postbusbig2@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen en de Wet BIG II

Geachte mevrouw Ninaber,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging. De heer Rinnooy Kan heeft aangegeven dat hij nu eerst wil spreken met de werkgevers, werknemers, V&VN en het actiecomité om zich te concentreren op de wensen die daar leven omtrent de functiedifferentiatie. Vooralsnog houden wij uw uitnodiging nog even aan. Waarna hij op een later tijdstip bekijkt of er nog aanvullende gesprekken dan wel werkbezoeken nodig zijn.

We informeren u zodra er meer over bekend is.

Met vriendelijke groet,

Maaike Egbers