Wet BIG 2 en de overgangsregeling 

De NVHVV heeft samen met de Hogeschool Utrecht de afgestudeerden van de post hbo-opleiding Hart- en Vaatverpleegkundige voorgedragen aan de Toetsingscommissie Meurs om in aanmerking te komen voor de titel van regieverpleegkundige. Helaas is dit niet gehonoreerd. De CCU aantekening heeft al de NLQLF 6, maar is geen regieverpleegkundige. Momenteel is het nog onduidelijk wat dit betekent op de werkvloer.

Zie voor meer informatie en voortgang rondom de wet BIG 2 de nieuwsberichten op de website van NU ’91, www.nu91.nl.