Expertgroep Verpleegkundig Specialisten

Aanleiding

Vanwege het groeiend aantal Verpleegkundig specialisten binnen de NVHVV hebben in 2013 een aantal verpleegkundig specialisten (VS) werkzaam binnen de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten het initiatief genomen om een expertgroep op te zetten.

Doel

Naast het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening aan hart-en vaat patiënten is het doel van deze expertgroep het aanbieden van gerichte scholing ten behoeve van de voor cardiovasculair VS vastgestelde competenties. Tevens wil de expertgroep het opzetten en uitvoeren van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek promoten.
Missie
De werkgroep wil middels bovenstaande doelen een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van verpleegkundig specialisten op cardiovasculair gebied. Tevens is het ontwikkelen van competentie gerichte scholing een belangrijk speerpunt. Daarnaast wil de expertgroep het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundig specialisten promoten.

Activiteiten

  • Het organiseren van Continuing Nursing Education (CNE) voor de cardiovasculair VS.
  • Het promoten, opzetten en uitvoeren van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.
  • Het leveren van een aandeel in de redactieraad van Cordiaal.
  • Het leveren van een bijdrage aan de congrescommissie, middels het ontwikkelen van competentiegerichte na-en bijscholing voor de VS.
  • Onderzoeken welk orgaan het best de belangen van de cardiovasculair VS in Nederland kan vertegenwoordigen
  • Samenwerken met het netwerk cardio thoracaal VS.
  • Samenwerken met de andere werkgroepen binnen de NVHVV.
  • Samenwerken met de kamer van de NVVC.