Het patiëntenperspectief op antistollingsbehandeling (VTE)

Een werkgroep van patiëntdeskundigen oordeelt dat op vijf van zes patiëntencriteria, relevante verbeteringen optreden wanneer patiënten met veneuze trombose en longembolie de nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC’s) gebruiken in plaats van klassieke orale antistollingsmiddelen (VKA’s). In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.