CNE Interventie Cardiologie, 26 januari 2016

Programma Interventie Cardiologie, Aanvullende diagnostiek in het Cathlab
Presentatie N. de Jonge, Rechts Catheterisatie
Presentatie K. Sjauw, Acethylcholine test: CAG met provocatietest
Presentatie J. van Etten, presentatie niet beschikbaar
Presentatie A. Constantinescu, Casus diagnostiek bij indicatie hartfalenpatient
Presentatie R. Kraak, Invasieve imaging technieken: OCT en IVUS
Presentatie T. van de Hoef, PFR

CNE Congenitale Cardiologie, 26 januari 2016

Programma Congenitale Cardiologie, Syndromen en (aangeboren) hartafwijkingen
Presentatie I. de Graaf-van de Laar, Het zit in de genen, niet beschikbaar
Presentaties R. Bokenkamp en E. Utens zijn niet beschikbaar

CNE WO/VS, 16 februari 2016

Programma WO-VS, Vragenlijsten
Presentatie M. Snaterse, Vragenlijsten als onderzoeksinstrument
Presentatie M. de Lange, Validiteit en betrouwbaarheid – op aanvraag beschikbaar
Presentatie M.L.A. Luttik, Validatie van een vragenlijst
Presentatie M. Lenzen, Het gebruik van vragenlijsten in de praktijk

CNE Thoraxchirurgie, 16 februari 2016

Programma Thoraxchirurgie, Complicaties van de waarheid
Presentatie R. van Valen/Y. Taverne, Thoracale dissecties
Presentatie R. van Valen, Complicaties na een dissectie
Presentatie R. van Valen, Pijnmanagement na cardiale chirurgie
Presentatie A.L.P. Markou, Mediastinitis prevena studie
Presentatie M. de Lange, EBP en ik?
Presentatie R. Ettema, PREDOCS studie resultaten

CNE ICD-begeleiders & Elektrofysiologie en CNE Hartfalen, 15 maart 2016

Programma ICD-Hartfalen, Stimuleren van een hartfalenpatiënt met ICD
Presentatie A. Zweerink, Patiëntenselectie voor CRT, rol van cardiale MRI, op aanvraag a.zweerink@vumc.nl
Presentatie T. Smilde, CRT-P versus CRT-D, is er nog een rol voor CRT-P?, op aanvraag beschikbaar
Presentatie P. Perik, Hartfalen na chemotherapie
Presentatie J. Kraal, Homebased hartrevalidatie, op aanvraag beschikbaar
Presentatie A. van Staaveren, Uitzetten van een ICD, folder richtlijnen, hoe pak je dit aan?

CNE Vasculaire Zorg, 22 maart 2016

Programma Vasculaire Zorg, Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van hypertensie en dyslipidemie
Presentatie S. van Wissen, Nieuwe ontwikkelingen bij hypertensie, beleid en medicatie
Presentatie W. Spiering, Barostimulatie voor de behandeling van therapieresistente hypertensie, niet beschikbaar
Presentatie S. Wigchert, Ontwikkeling van nieuwe medicatie, hoe gaat dat in zijn werk, op aanvraag beschikbaar
Presentatie A. Sieben, E-health toepassingen in de praktijk
Presentatie G.K. Hovingh, PCSK-9 remmers bij dyslipidemie, wat kunnen we verwachten?, niet beschikbaar

CNE Acute Cardiale Zorg / Hartrevalidatie, 10 mei 2016

Programma Acute Cardiale Zorg, ACZ en HR de alpha en de omega in de cardiologie?!
Programma Hartrevalidatie, ACZ en HR de alpha en de omega in de cardiologie?!

Presentatie L. Piers, Nieuwste stents met bijzondere eigenschappen
Presentatie M. van Knippenberg, Acute Zorg(en) op het ECG
Stellingen Discussie tussen kliniek en polikliniek m.b.t. leefregels
Presentatie O. Bondarenko, Myocardinfarct en detectie van complicaties middels echobeelden
Presentatie A. Venema, Hartrevalidatie
Presentatie Snijsessie
Presentatie M. Snaterse, Het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk
Presentatie K.J. Rodenburg, Tussen ziekte en het leven

CNE Atriumfibrilleren / Vasculaire Zorg, 20 september 2016

Programma Atriumfibrilleren – Atriumfibrilleren en Hypertensie
Presentatie L. van der Does, Pathofysiologie atriumfibrilleren
Presentatie J. Huijbregtse, Klinisch redeneren bij atriumfibrilleren
Presentatie B. Pluim, Duursport en de rechterkamer: the (b)right side of life

Programma Vasculaire Zorg – Vasculitis en Reuma
Presentatie M. Nurmohamed, Reumatische ziekten en hart- en vaatziekten I
Presentatie M. Nurmohamed, Reumatische ziekten en hart- en vaatziekten II
Presentatie J. Truijen, Vasculitis en hart- en vaatziekten

Gezamenlijk middagprogramma:
Presentatie D. Werner, Behandeling diep veneuze trombose 
Presentatie D. van Kessel, AF en NOAC