Scholing


Continuing Nursing Education

Het bestuur van de NVHVV nodigt alle hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden uit om deel te nemen aan één of meerdere nascholingen van de "continuing nursing education". De CNE's worden georganiseerd door de NVHVV werkgroepen en worden hierbij ondersteund door het NVHVV bureau. De kosten voor deelname aan een programma bedragen voor NVHVV-leden slechts € 60,-. Niet-leden betalen € 120,-, waarmee ze een eenjarig lidmaatschap van de NVHVV aangaan. Dit lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar. Men kan daarna kiezen voor een regulier lidmaatschap.

Direct na inzending van het aanmeldingsformulier ontvangt u een automatische bevestiging met de factuur. U dient het bedrag binnen 14 dagen na uw aanmelding over te maken op rekeningnummer NL26 INGB 0007 5338 33 ten name van de NVHVV onder vermelding van het factuurnummer en uw naam. 

Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de CNE-dag wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij annulering binnen 1 dag en afwezigheid zonder overleg is men het volledige bedrag verschuldigd. 

Alle CNE's worden gehouden bij: 
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.
Klik hier voor de routebeschrijving.


Presentaties van eerder gehouden CNE's kunt u opzoeken door op "Presentaties" in het menu aan de linkerkant te klikken.

 

Agenda scholingen 2019

Datum

Werkgroepen en thema

   
17 september 2019 Hartrevalidatie en Atriumfibrilleren
  Programma "Niet te hard(t) van stapel lopen"
  Aanmelden
   
17 september 2019 Vasculaire Zorg
  Programma "Cardiovasculair risicomanagement in een nieuw jasje"
  Aanmelden

 

Opleidingen

Post HBO opleiding tot Hart- en Vaatverpleegkundige

De Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met de NVHVV de post HBO opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde ontwikkeld. Voor meer info kijk op Hogeschool Utrecht, www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Hart--en-Vaatverpleegkunde.

De NVHVV wil meer samenwerking met andere aanbieders van scholingen, vooral op regionaal niveau. De eigen na- en bijscholingsactiviteiten (Continuing Nursing Education) zullen meer gepromoot worden op de werkvloer.

Daarnaast zal met meer Hogescholen samenwerking gezocht kunnen worden en een Post Grade opleiding gericht op NP-ers ontwikkeld kunnen worden.