Hieronder treft u de beschikbare presentaties aan van scholingsdagen in 2024.

CNE werkgroepen Interventiecardiologie en Hartfalen – 16 april 2024

Programma – Interventiecardiologie en Hartfalen, een keten- en combinatie van zorg
Presentatie M. Beeftink – Kwetsbare patiënt en interventies; bij wie is dat zinvol en bij wie niet?
Presentatie M. van Manen – Duurzame zorg in het St. Antonius Hartcentrum: van awareness naar actie
Presentatie L. van Heerebeek – Hartbiopten bij hartfalenpatiënten
Presentatie C. Maas – CardioMems: thuismonitoring bij Hartfalen patiënten – niet beschikbaar
Presentatie M. Meuwissen – Spasme provocatietest
Presentatie I. Beldhuis – Urine natrium gestuurd recompenseren
Presentatie M. Boes en M. Klop – Titratie hartfalenmedicatie – Tips & Tricks
Presentatie J. van Rhijn – Geriatrisch assessment bij de kwetsbare patiënt met hartfalen – verpleegkundige interventies
Presentatie K. Witberg – Coronaire imaging, IVUS en/of OCT (n.a.v. casusbespreking) –  niet beschikbaar